Всички държави

Словения 

Оператори: Mobitel, Si.mobil, Tušmobil 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Mobitel 0,49 EUR 0,40 EUR 0,18 EUR 43,80 %
Si.mobil 0,49 EUR 0,40 EUR 0,18 EUR 43,80 %
Tušmobil 0,49 EUR 0,40 EUR 0,20 EUR 48,80 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Mobitel 0,99 EUR 0,81 EUR 0,37 EUR 45,80 %
Si.mobil 0,99 EUR 0,81 EUR 0,36 EUR 44,50 %
Tušmobil 0,99 EUR 0,81 EUR 0,43 EUR 53,20 %
Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Mobitel 1,99 EUR 1,63 EUR 0,76 EUR 46,70 %
Si.mobil 1,99 EUR 1,63 EUR 0,76 EUR 46,70 %
Tušmobil 1,99 EUR 1,63 EUR 0,88 EUR 54,10 %