Оператори: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo 
Валута: EUR 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,45 EUR 1,20 EUR 0,65 EUR 54,16 %
4,16 EUR 3,44 EUR 1,91 EUR 55,50 %
7,26 EUR 6,00 EUR 3,39 EUR 56,50 %