Всички държави

Швейцария 

Оператори: Swisscom, Sunrise, Orange 
Валута: CHF 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
Orange 1,00 CHF 0,93 CHF 0,34 CHF 37,00 %
Sunrise 1,00 CHF 0,93 CHF 0,36 CHF 39,00 %
Swisscom 1,00 CHF 0,93 CHF 0,45 CHF 48,00 %
Оператор Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
Orange 2,00 CHF 1,85 CHF 0,68 CHF 37,00 %
Sunrise 2,00 CHF 1,85 CHF 0,80 CHF 43,00 %
Swisscom 2,00 CHF 1,85 CHF 0,96 CHF 52,00 %
Оператор Цена на SMS с вкл. ДДС Цена на SMS без ДДС Постъпление %
Orange 5,00 CHF 4,63 CHF 1,71 CHF 37,00 %
Sunrise 5,00 CHF 4,63 CHF 2,08 CHF 45,00 %
Swisscom 5,00 CHF 4,63 CHF 2,50 CHF 54,00 %