Всички държави

Обединени арабски емирства

Оператори: DU, Etisalat 
Валута: AED 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 90 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Etisalat 5,00 AED 5,00 AED 1,98 AED 39,60 %
DU 10,00 AED 10,00 AED 3,96 AED 39,60 %
Etisalat 3,96 AED 39,60 %
DU 20,00 AED 20,00 AED 7,92 AED 39,60 %
Etisalat 7,92 AED 39,60 %
DU 30,00 AED 30,00 AED 11,88 AED 39,60 %
Etisalat 11,88 AED 39,60 %