Всички държави

Обединено кралство 

Оператори: O2, Vodafone, Orange, Tmobile, Virgin 
Валута: GBP 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 120 дни, считано от края на месеца. 

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
1,00 GBP 0,83 GBP 0,47 GBP 56,40 %
3,00 GBP 2,50 GBP 1,61 GBP 64,40 %
5,00 GBP 4,17 GBP 2,72 GBP 65,28 %