Оператори: Kyivstar, Vodafone, Lifecell, TriMob
Валута: UAH 
Плащанията за текущия месец се превеждат в рамките на 60 дни, считано от края на месеца.  

Процент на цената на SMS без ДДС.  

Оператор Цена на SMS за подателя Цена на SMS за подателя без ДДС Постъпление %
Kyivstar 3,00 UAH 2,50 UAH 0,78 UAH 31,20 %
TriMob 1,11 UAH 44,40 %
Lifecell 0,54 UAH 21,60 %
Vodafone 0,65 UAH 26,00 %
Kyivstar 5,00 UAH 4,17 UAH 1,29 UAH 31,00 %
TriMob 1,86 UAH 44,60 %
Lifecell 21,60 UAH 21,60 %
Vodafone 1,08 UAH 25,90 %
Kyivstar 10,00 UAH 8,33 UAH 2,58 UAH 31,00 %
TriMob 3,71 UAH 44,50 %
Lifecell 1,79 UAH 21,50 %
Vodafone 2,17 UAH 26,00 %
Kyivstar 18,00 UAH 15,00 UAH 4,65 UAH 31,00 %
TriMob 6,68 UAH 44,50 %
Lifecell 3,23 UAH 21,50 %
Vodafone 3,90 UAH 26,00 %
Kyivstar 25,00 UAH 20,83 UAH 6,46 UAH 6,46 %
TriMob 9,27 UAH 44,50 %
Lifecell 4,48 UAH 21,50 %
Vodafone 5,42 UAH 26,00 %
Kyivstar 40,00 UAH 33,33 UAH 10,33 UAH 31,00 %
TriMob 14,83 UAH 44,50 %
Lifecell 7,17 UAH 21,50 %
Vodafone 8,67 UAH 26,00 %